Contact Us

Please enter your name.
Please enter a message.

Call Us

Krishnendu Mandal : 91 9903022389 / 91 8420104409
C. Sriram : 91 9500173103
N. Chakraborty : 91 8420195150

Email Us

krishnendu@mythcon-shm.com
sriram@mythcon-shm.com
nupur@mythcon-shm.com

Offices

Kolkata  : B-G-4, OM MOY, 4th floor, BA-22, P Kanan, Kolkata-700101, West Bengal, INDIA, Krishnendu Mandal : 91-9903022389/91-8420104409

Chennai  : 327, Ramaniyam Magnum, Venkataswara, Nehru Nagar, Perungudi, Chennai-600096, Tamil Nadu, India, C . Sriram-91-9500173103